Εξαμίλιον Τείχος Στον Ισθμό Της Κορίνθου

Το Εξαμίλιον τείχος (γνωστό και ως Ιουστινιάνειο τείχος) ήταν οχυρό τείχος μήκους 6 μιλίων, χτισμένο πάνω στον ισθμό της Κορίνθου για να προστατεύει την Πελοπόννησο από τις εισβολές από τον βορρά. Εκτιμάται ότι χτίστηκε πριν το 400 πχ και χρησιμοποιήθηκε ως αμυντική εγκατάσταση κατά καιρούς μέχρι το 1446 χωρίς σημαντική επιτυχία, δεδομένου ότι η Πελοπόννησος είναι εύκολα προσβάσιμη από την θάλασσα και ήταν δυνατή η παράκαμψή του.

Χτίστηκε μεταξύ 408 και 450 μχ ενώ στη βιβλιογραφία ο ερευνητής Gregory, βασιζόμενος σε νομισματικά ευρήματα, χρονολογεί την κτίση του τείχους στην εποχή 400 – 420 μχ Χτίστηκε κατά την περίοδο της βασιλείας του Θεοδόσιου Β με σκοπό να οχυρώσει την Πελοπόννησο ενάντια στην απειλή των Βησιγότθων που κατέβαιναν από τον βορρά. Στο μέτρο αυτό προέβηκε, αφού προηγουμένως το 396 μχ ο Αλάριχος είχε λεηλατήσει την Ελλάδα και Βησιγότθοι το 410 μχ είχαν καταλάβει τη Ρώμη. Το τείχος ήταν ισχυρό οικοδόμημα με πύργους, πυροβολεία (μπούρτζια) φρούρια και οχυρά. Υπήρχαν δύο πύλες, μια στην βόρεια και μια στη νότια μεριά. Η νότια πύλη έδινε πρόσβαση στην Πελοπόννησο. Ο Gregory περιγράφει την βόρεια πύλη ως Ρωμαική αψίδα από τον 1ο αιώνα μχ Το τείχος ήταν κτισμένο από τετραγωνισμένους ογκόλιθους που ήταν συγκολλημένοι με αμμοκονίαμα και πέτρες.

Τα αναγκαία οικοδομικά υλικά προέρχονταν από οικοδομήματα της γύρω περιοχής. Οι πέτρες ήταν από τον κοντινό ναό του Ποσειδώνα στα Ισθμια. Ο ασβέστης από τα μάρμαρα του Ηραίου της Περαχώρας ή από αγάλματα που βρίσκονταν στην Κόρινθο. Το Εξαμίλιο τείχος είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος οχυρό οικοδόμημα της αρχαίας Ελλάδας.

Στην εποχή του Ιουστινιανού χτίστηκαν και άλλοι επιπρόσθετοι πύργοι για να ενισχύσουν την αμυντική ικανότητα του τείχους. Οι Σλάβοι στην επιδρομή τους περιέπλευσαν το τείχος και όρμησαν στην Πελοπόννησο. Από τον 8ο αιώνα και μετά, το τείχος παραμελήθηκε και άρχισε να χρησιμοποιείται ως κατοικήσιμη περιοχή.

Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Μανουήλ Β διέταξε το 1415 την επισκευή του οχυρού. Οι εργασίες ξεκίνησαν την 8η Απριλίου του 1415 Χιλιάδες εργάτες ανύψωσαν τεράστια τείχη, έσκαψαν βαθιά χαντάκια, έχτισαν δύο φρούρια και 153 πύργους. Ο Μανουήλ ανήγγειλε την αποπεράτωση του έργου σε μια επιστολή του στον συμμαχικό του δόγη της Βενετίας Tommaso Mocenigo στις 26 Ιουνίου 1415

Ο σουλτάνος Μουράτ Β το 1422 ξεκίνησε και πάλι την επεκτατική πολιτική των Οθωμανών. Τον Μάιο του 1423 οι Τουρκικές στρατιές του Τουραχάν Μπέη εισέβαλαν στον Μοριά και ανάγκασαν τον δέσποτα του Μοριά Θεόδωρο Β Παλαιολόγο να πληρώνει λύτρα στο Σουλτάνο.

Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος ΙΑ Παλαιολόγος, έβαλε να επισκευάσουν τα τείχη το 1444 Στις 14 Δεκεμβρίου του 1446 όμως ο Μουράτ το ανακατέλαβε και το κατέστρεψε με κανόνια, που κατασκεύασε επί τόπου.