Ακτιο Αξιοθέατα

Δυτικά και νότια του χωριού βρίσκεται η λίμνη Σαλτίνη ή λιμνοθάλασσα του Ακτίου. Πρόκειται για αβαθή λίμνη που ο δρόμος για Πρέβεζα τη xωρίζει σε δύο τμήματα, το ανατολικό τμήμα ή Μικρή Σαλτίνη που έχει ελάχιστο νερό και το δυτικό τμήμα που είναι μια ρηχή λιμνοθάλασσα με αλμυρό και υφάλμυρο νερό[3]. Υπάγεται στο πρόγραμμα «NATURA 2000» της Ε.Ε. και θεωρείται «Ζώνη Β» της διεθνούς σύμβασης RAMSAR

Η περιοχή µε τα βαλτοτόπια, τις λίµνες και τα κανάλια αποτελεί βιότοπο ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας και καταφύγιο πολλών ειδών της πανίδας, ιδιαίτερα πουλιών. Πλούσια ιστορικά στοιχεία µαρτυρούν την σπουδαιότητα της περιοχής από αρχαιοτάτων χρόνων. Τα σωζόµένα αρχαία ερείπια των λουτρικών εγκαταστάσεων από τους Ρωµαίους αλλά και το αρχικά χωµάτινο και αργότερα πέτρινο φρούριο που έχτισε ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, είναι µόνο µερικά από τα µνηµεία που στολίζουν την περιοχή. Στις µέρες µας έχουν κατασκευαστεί στο χώρο αυτό η υποθαλάσσια ζεύξη του Ακτίου µε τη Πρέβεζα και το αεροδρόμιο που συνδέει και αεροπορικά την περιοχή µε την υπόλοιπη Ελλάδα.