Ελαφόνησος Αξιοθέατα

Ελαφόνησος

Η Ελαφόνησος είναι προστατευόμενος βιότοπος του Natura 2000 Η περιοχή περιλαμβάνει θαμνότοπους με φρύγανα και ακανθώδη σαρκοποτήρια, μεσογειακά αλίπεδα, κινούμενες παράκτιες αμμοθίνες, αμμώδεις παραλίες και δάση αρκεύθων.

Στα προστατευόμενα είδη της χλωρίδας περιλαμβάνονται: λιναρία η Ελληνική, άλλια, βόλανθοι, κράμβη η Κρητική υποείδος η Λακωνική, χονδρίλλα η πολυετής, κολχικά, κρόκοι, ονόπορδα τα επίχρυσα, ονόπορδα τα Λακωνικά, ορνιθόγαλα πρασινάνθα, σκαρτσονέρα η κροκόφυλλη, στάχυς ο χρυσανθής, σπάνιος στάχυς του Σπραιτζενχόφερ, τουλίπες του Γουλιμή.

Στην προστατευόμενη πανίδα περιλαμβάνονται: πράσινες θαλασσοχελώνες, σπιτόφιδα, γραμμωτές νεροχελώνες, πτερυγονυχτερίδες, κρασπεδωτές χελώνες, αβλέφαροι, σαύρες του Μοριά, κοινοί φρύνοι, πράσινοι φρύνοι, χρυσά τσακάλια, σαίτες, έρυξ, Ελληνικές σαύρες, σαμιαμίδια, δεντρογαλιές, δεντροβάτραχοι, πιπιστρέλλοι, τρανόσαυρα, νυχτερίδες του Νάττερερ, νερόφιδα, λιμνόφιδα, οφιόμοροι, νανονυχτερίδες, γουστέρα της Πελοποννήσου, τυφλίνοι, οχιές. Η περιοχή είναι σημαντικός σταθμός για τα μεταναστευτικά πτηνά.